Sinds kort is de Belastingdienst gestart met de compensatie van box 3-gedupeerden voor bezwaarmakers over de jaren 2017-2021. De dienst meldt nu dat er per abuis toch aanslagen 2020 zijn verstuurd die met de oude rekenmethode van de belasting over box 3 zijn berekend in plaats van met de spaarvariantmethode.

Over de spaarvariant-berekening is eerder gepubliceerd. De Belastingdienst probeert de aanslagen inkomstenbelasting meteen juist te berekenen met de berekening die past bij het Kerstarrest van de Hoge Raad van 24 december 2021.

Lees het artikel hier:

https://www.taxlive.nl/nl/documenten/nieuws/ten-onrechte-aanslagen-ib-2020-met-oude-box-3-rekenmethode-verstuurd/