De rol van Amsterdam op de Europese kapitaalmarkten groeit. Er is in Nederland meer handel en er zijn meer typen financiële activa. Toch zijn er ook aandachtspunten zoals SPACs, het gebruik van algoritmes en de volatiliteit op de energiemarkt. Dit blijkt uit het rapport ‘State of the Capital Markets 2022’ van de Autoriteit Financiële Markten.

In het rapport zet de AFM de ontwikkelingen op het gebied van equity, fixed income en commodities uiteen. Hanzo van Beusekom, bestuurslid AFM: ‘Door groeiend gebruik van data krijgt AFM de kapitaalmarken steeds scherper in beeld. Goede data zijn noodzakelijk om ons datagedreven toezicht verder uit te bouwen. Op basis van de data die marktpartijen leveren, kan de AFM invulling geven aan de missie van eerlijke en transparante markten.’

Wat betreft toezicht op de kapitaalmarkten zal de AFM zich met name richten op drie speerpunten:

Datakwaliteit

Beursgegevens zijn van essentieel belang voor AFM om te weten waarop gestuurd moet worden. De kapitaalmarkten creëren een hoop data en met hardere ESG-eisen neemt de gegevensberg fors toe de komende jaren. Daarom richt de beurswaakhond zich op datakwaliteit, zodat AFM wordt voorzien van volledige en juiste gegevens. De toezichthouder heeft de ambitie om een leidende rol te nemen in data-driven toezicht.

Marktmanipulatie

Meldingen van verdachte transacties nemen de laatste jaren gestaag toe, van 400 in 2017 tot 550 vorig jaar. Volgens de toezichthouder is dit waarschijnlijk het gevolg van een grotere meldingbereidheid van bedrijven gecombineerd met een hoger transactievolume en geen indicator van meer marktmanipulatie. Niettemin blijft de organisatie erop hameren dat bedrijven verdachte transacties melden.

Weerbaarheid

De AFM houdt de vinger aan de pols van de weerbaarheid van kritieke marktinfrastructuur. In zijn rapport wijst de organisatie op een storing bij Euronext in het najaar van 2020, waardoor referentieprijzen niet meer beschikbaar waren. Daarop werd de beurshandel stilgelegd. De Europese Digital Operational Resilience Act (DORA) moet in het eerste kwartaal van 2023 van kracht worden, waardoor organisaties die op de kapitaalmarkt actief zijn, zoals banken, verzekeraars en investeringsmaatschappijen, compliant moeten zijn aan eisen omtrent de weerbaarheid van hun organisaties.