De stichting zorgt voor de certificering van de Vermogensplanners op het gewenste niveau.

De stichting FVP doet dat door opleidingsinstituten te accrediteren, door het samenstellen van de leerdoelen en het bijhouden van de permanente educatie.

Daarnaast draagt de stichting de zorg voor het bijhouden van het Register van Vermogens Planners  om het belang van de klant, de kwaliteit van het advies, de onafhankelijkheid en de integriteit van de vermogensplanners te bewaken.

Bestuur Stichting FVP

Ron Dubbeld
Voorzitter

Ron Dubbeld heeft een eigen all round advieskantoor in Santpoort Noord.