De leden van de Raad van Advies zijn specialisten die ieder op hun eigen vakgebied uitblinken en de vereniging gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

Raad van Advies FVP

Nieuwe leden binnenkort te benoemen