Welkom toekomstige vermogensplanner!

Een vermogensplanner houdt zich  onder andere bezig met het structureren en groei van vermogen. Door de afnemende sociale voorzieningen wordt vermogensopbouw steeds belangrijker. Buiten het beleggen van vermogen, kan de vermogensplanner ook het gehele financiële planningsplaatje maken voor de klant, daarbij kan de adviseur de risico`s etaleren en daarop voorsorteren. Maar een planner kan meer, je bent ook in staat op door middel van vermogensherstructurering het vermogen zo gunstig mogelijk te beschermen of uit te bouwen. Daarna krijg je vaak de taak om de kennis en het vermogen over te brengen naar de volgende generatie, zowel privé als zakelijk.

Alom de vermogensplanner is klaar om mensen te helpen met de nieuwe werkelijkheid van verzorgingsstaat naar zelfredzaamheid. Waarbij zeker het menselijke de boventoon voert!

Kijk naar de volgende opleidingsinstituten voor uw opleiding en wordt tijdens de studie gratis lid van FVP, maar let wel op: alleen als u zich via onze website inschrijft. Hierdoor maakt u direct kennis met de inspiratie- en kennisdagen van de vermogensplanner.

Inschrijfformulier

Geslacht *