Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft het beleidsbesluit over waardering in de schenk- en erfbelasting op veel punten aangepast. Van Rij geeft onder meer duidelijkheid in de discussie over het object van schenking bij verkoop van een woning gevolgd door kwijtschelding van een gedeelte van de koopsom.

Hij stelt de grens waarbij het object van schenking de kwijtschelding is, vast op 90%. Als de kwijtschelding van de koopsom 90% of meer van de waarde in het economische verkeer bedraagt, is het object van schenking de woning en niet de kwijtschelding.

Nieuwe onderdelen in het besluit zijn: de waardering bij een quasi-wettelijke verdeling; de waardering van een woning die is overgedragen tegen een lagere waarde dan de waarde in het economische verkeer of tegen een schuldigerkenning van de koopsom met een (gedeeltelijke) kwijtschelding; de waardering van een legaat van een woning tegen inbreng.

Het besluit vervangt het besluit van 20 april 2015 en treedt in werking op 25 juni 2022.

Bron: Taxlive