De AFM biedt een aanvulling op de bestaande Leidraad advies- en vermogensbeheerdienstverlening ter consultatie aan. Uit een eerder AFM-onderzoek is gebleken dat aanzienlijke verschillen bestaan tussen verwachte rendementen die beleggingsondernemingen hanteren. Met deze aanvulling geeft de AFM beleggingsondernemingen handvatten bij het bepalen van verwachte rendementen als onderdeel van de geschiktheidstoets. De consultatie loopt tot en met 29 september.

De AFM heeft onderzoek gedaan naar verwachte rendementen van beleggingsondernemingen. De uitkomsten zijn op 30 juni 2022 gepubliceerd en daarin concludeerde de AFM dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen beleggingsondernemingen. De AFM vermoedt dat een deel van de verwachtingen niet realistisch is. Hierop is besloten tot een aanvulling op de leidraad ‘advies- en vermogensbeheerdienstverlening’

Realistisch verwacht rendement is noodzakelijk

Beleggingsondernemingen zijn verplicht om bij beleggingsadvies of vermogensbeheer te toetsen of een portefeuille geschikt is voor de klant (geschiktheidstoets). De portefeuille moet aansluiten bij de kenmerken van de klant, zoals de doelstelling, risicobereidheid en financiële positie. Hiervoor is het noodzakelijk dat beleggingsondernemingen een realistisch verwacht rendement vaststellen.

Mogelijkheid om te reageren

De AFM biedt marktpartijen de mogelijkheid om te reageren op de aanvulling. U kunt op deze consultatie reageren tot en met 29 september. Stuur uw reactie aan de AFM via beleggingsbeleid@afm.nl.