Het ‘bedrag ineens’ – de mogelijkheid dat mensen die met pensioen gaan maximaal 10 procent van hun pensioen in een keer kunnen opnemen – blijft de gemoederen bezighouden. De consultants van Ortec Finance vragen zich af of je sommige mensen vanuit het oogpunt van zorgplicht niet tegen zichzelf in bescherming moet nemen.

Mensen zijn gevoelig voor ‘present bias’, zeggen Ronald Janssen en David Kronbichler in Investment Officer: mensen geven het hier en nu de voorkeur boven mogelijk hogere beloningen in de toekomst.

Uit Engeland, waar het ‘bedrag ineens’ al langer bestaat, kennen zij veel voorbeelden waarin mensen hun geld letterlijk in een paar maanden uitgaven, er veel plezier van hadden, maar later de pijn pas voelden door een te laag pensioeninkomen. De vraag is of je dat moet willen.

Janssen en Kronbichler zien hierin een rol weggelegd voor de financieel adviseur, die een goed keuzeproces zou kunnen inrichten om deelnemers bewust te maken en op een goede manier te begeleiden.

“Maar dat zou niet de kern van de discussie moeten vormen. Het gaat erom dat de deelnemer goed geholpen wordt bij het maken van een goede keuze. Daarin zal je de deelnemer stapsgewijs aan de hand moeten nemen. Dat zal ook lang niet voor alle deelnemers hetzelfde proces zijn. Dit vraagt om een duidelijke deelnemer segmentatie.

De komende jaren zullen fondsen veel leren door te meten, steeds beter weten hoe zij het keuzeproces verder kunnen verfijnen. Door de diversiteit van deelnemers zal een “one-size-fits-all” aanpak niet goed werken. Daarnaast zal er ook altijd een doelgroep zijn die digitaal niet goed geholpen kan worden en behoefte heeft aan advies.”

Lees het volledige artikel op de site van Investment Officer.