In 2021 heeft Kifid in totaal 3.019 klachten van consumenten gericht tegen hun financiële dienstverlener inhoudelijk behandeld.

Met ruim 900 klachten leveren schadeverzekeringen wel het grootste aantal zaken op.  Het percentage klachten over bankzaken steeg in 2021 van 20% naar 23% (694 klachten). Het aandeel klachten over beleggingszaken stijgt licht van 6% naar 7% (224 klachten).

Grote thema’s in de zaken die Kifid vorig jaar behandelde, waren onder meer variabele rente op doorlopende kredieten, de informatieverplichting van pensioenverzekeraars en pensioenadviseurs en de heridentificatieplicht van banken.

Tips voor de financiële dienstverlener

De praktijk en uitspraken van Kifid leiden tot de volgende tips voor financiële dienstverleners:

  • Zorg voor transparante en begrijpelijke voorwaarden. Zijn de voorwaarden voor meerderlei uitleg vatbaar, dan zal Kifid de voor de consument meest gunstige uitleg volgen.
  • Maak tijdens adviesgesprekken verslagen en laat die accorderen door de consument. Bij een klacht moet de adviseur feitelijk kunnen aantonen dat aan de zorgplicht is voldaan en hoe het advies tot stand is gekomen.
  • Verleent u beleggingsdiensten op basis van execution only? Dan bent u niet verplicht de belegger te adviseren of waarschuwen, wel moet u zorgen voor een correcte uitvoering van orders voor de klant, de integriteit van de markt bewaken en zorgdragen voor een integere bedrijfsvoering.