Nieuw: de kwaliteitsrekening. Op 7 juli 2022 is de Wet op het financieel toezicht gewijzigd en is de kwaliteitsrekening geïntroduceerd voor betaalinstellingen, elektronischgeldinstellingen, afwikkelondernemingen en beleggingsondernemingen.

Deze instellingen houden gelden van klanten onder zich en zij hebben een verplichting om deze gelden af te scheiden van hun vermogen. Dat wordt doorgaans gedaan via de inzet van een stichting derdengelden. Met de introductie van de kwaliteitsrekening wordt voorzien in een alternatief. De kwaliteitsrekening moet worden aangehouden bij een in Nederland gevestigde bank.

Lees het wetsvoorstel:

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/35950_wijzigingswet_financiele