Het Nibud blijft zich zorgen maken over de fiscale behandeling van het ‘bedrag ineens’. Als mensen per 1 januari 2023 de keuze krijgen om een groot bedrag ineens uit te laten betalen op hun pensioendatum, moet dit een echte en eerlijke keuze zijn, ook voor lagere inkomensgroepen, vindt het Nibud.

Onderzoek laat zien dat het in sommige gevallen zeer onvoordelig is om het bedrag ineens op te nemen, door de regels voor belastingheffing en toeslagen. Een probleem dat overigens eerder gesignaleerd is, maar nog niet is opgelost. Daarom roept het Nibud op om opname van het bedrag ineens fiscaal neutraal te maken.

Voor het Nibud betekent fiscaal neutraal kortgezegd dat het bedrag ineens op pensioendatum een neutralere begeleiding in de belastingheffing krijgt. Zowel in de toeslagensfeer, als in de inkomstenbelastingsfeer.

Te denken valt aan het vrijstellen van dergelijke inkomsten voor toeslagen. Soortgelijk inkomen, een afkoopsom van een klein ouderdomspensioen, telt bijvoorbeeld al niet altijd mee voor de huurtoeslag. Het gaat dan om ‘bijzonder inkomen’.

Andere opties zijn toepassing van een bijzonder tarief (altijd AOW-tarief, altijd laagste schijf), bijvoorbeeld via een eindheffing, of vrijstelling van inkomstenbelastingheffing tot een bepaald bedrag.