Financiën is de consultatie gestart van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2022. De consultatie sluit 26 augustus. De Wijzigingswet financiële markten 2022 introduceert een doorlopend reputatievereiste, als het gaat om het element vakbekwaamheid (“professional competence”), voor vvgb-houders.

Voor het adviseren in reisverzekeringen of annuleringsverzekeringen hoeft een werknemer niet te beschikken over een diploma op grond van artikel 7 BGfo maar wordt een werknemer ook vakbekwaam geacht indien de werknemer beschikt over de in artikel 6, derde lid, genoemde diploma’s. In de onderdelen 11 en 12 zijn de crebonummers (crebo: centraal register beroepsopleidingen) toegevoegd voor de diploma’s “Leidinggevende travel & hospitality” en “Zelfstandig medewerker travel & hospitality” alsmede de codes voor het keuzedeel Financiële dienstverlening in travel en leisure. Aan de opsomming van diploma’s zijn twee diploma’s toegevoegd (onderdelen 13 en 14). Het gaat om het diploma Leidinggevende travel & hospitality (crebonummer 25647) en het diploma Zelfstandig medewerker travel & hospitality (crebonummer 25649). Bij deze diploma’s hoeft niet apart het keuzedeel “Financiële dienstverlening in travel en leisure” te worden behaald omdat de inhoud van dit keuzedeel onderdeel uitmaakt van de genoemde diploma’s.

Lees het artikel hier:

https://www.vvponline.nl/nieuws/consultatie-wijzigingsbesluit-financiele-markten-2022?mid=l5ySpGhsmmSYkQ==